CLUB  RÍTMICA SANTFELIU

CRSF -Sol·licitud Baixa Club
declaracio_responsable_majors_edat-CRSF

declaracio_responsable_menors_edat-CRSF

FEDERACIÓ CATALANA

FCG - CLUBS - Acord de Cessió Gimnasta
FCG - CLUBS - Acord_de_Renuncia_Vincle_dorigen
FCG - Dades federades
FCG - DECLARACIO_RESPONSABLE_2016
FCG - Model Autorització Llicenc_2016
FCG - Sol·licitud Baixa-Alta Llicència
FCG - Sol·licitud Cessió Temporal de Llicència

FEDERACIÓN ESPAÑOLA

RFEG - ANEXO_1 
RFEG - Autorizacion_menor_de_edad

 

JJEE’S

JJEE -   Proteccio de dades